S rozvojem technických řešení se rychle mění i způsob šíření znalostí.
Blog EureTechBlog je digitálním interaktivním zdrojem informací o automobilových technologiích. Každotýdenní příspěvky týkající se opakovaných technických nebo mechanických závad – a jejich řešení – jsou snadno dostupné 24 hodin denně.

Podívejte se na EureTechBlog na adrese www.euretechblog.com (zatím k dispozici jen v angličtině).