Mechanici v současnosti čelí velké výzvě: Neustále udržovat tempo s měnícími se technologiemi a pestrým vozovým parkem, který se průběžně zvětšuje.  

Proto je důležitá úroveň technických znalostí automechaniků.

S cílem zajistit špičkový technický obsah spojil program Eure!Car síly se španělskou firmou Grup Eina Digital, která technický obsah a služby poskytuje a má v této oblasti více než 15 let zkušeností.

Díky technické asistenční službě v různých evropských zemích má firma Grup Eina Digital dokonalý přehled o dění na trhu.  Závady a selhání, které oznamují tisíce profesionálních opraven, jsou základem pro technický obsah školení, různé publikace (například EureTechFlash) i databázi „VTS“ (která se týká řešení závad vozidel).

Další informace o databázi VTS a dalších službách společnosti Grup Eina Digital naleznete na adrese www.grupeina.com/eng/index.php