Před mechaniky současnosti (i budoucnosti!) stojí velká výzva: Nepřetržitě udržovat tempo s měnícími se technologiemi a vozovým parkem, který je stále pestřejší a větší.

Úroveň technických znalostí mechanika je klíčová. V budoucnu může být rozhodujícím faktorem další existence opravny.

Eure!Car je program společnosti Autodistribution International (ADI), která má centrálu v belgickém Kortenbergu.  Program Eure!Car obsahuje ucelenou sadu velmi kvalitních technických školení pro profesionální automechaniky. Tato školení pořádají národní organizace AD a jejich dodavatelé dílů ve více než 30 zemích.

Na tomto webu můžete vyhledat místního distributora AD nebo zvolit výukové kurzy.

Při zajišťování technického obsahu spoléhá Eure!Car na technické centrum AD v severošpanělském městě Figueras. Podporu zajišťují význační hráči v segmentu automobilových součástek.