Mūsdienu mehāniķiem ir jāsaskaras ar nebeidzamu izaicinājumu: neatpalikt no tehnoloģiju attīstības arvien plašākā un daudzveidīgākā autoparkā.  

Tāpēc ļoti liela nozīme ir automehāniķu tehniskās kompetences līmenim.

Lai garantētu visaugstākā līmeņa tehnisko saturu, Eure!Car ir apvienojis spēkus ar Grup Eina Digital (ES) ‒ tehniskā satura un pakalpojumu piegādātāju ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi.

Ar tehniskajiem palīdzības dienestiem dažādās Eiropas valstīs Grup Eina Digital nepārtraukti seko līdzi tirgū notiekošajam.  Tūkstošiem profesionālo servisu ziņojumu par defektiem un kļūmēm veido pamatu konsekventu tehnisko mācību saturam un dažādām publikācijām (piemēram, EureTechFlash), kā arī VTS (automobiļu problēmrisināšanas) datubāzei.

Papildu informāciju par VTS vai citiem Grup Eina Digital piedāvātajiem pakalpojumiem skatiet www.grupeina.com/eng/index.php.