Praxe

Eure!Car = praktické znalosti pro profesionály. 

Další informace

Technika

Mechanici v současnosti čelí velké výzvě: Neustále udržovat tempo s měnícími se technologiemi a pestrým vozovým parkem, který se průběžně zvětšuje. 

Další informace

Interakce

S rozvojem technických řešení se rychle mění i způsob šíření znalostí. 

Další informace